Kontakt

Adres korespondencyjny
GEN-SPA S.C.
Nowoczesne metody diagnostyki i terapii
Fabryczna 12, 43-100 Tychy


Formularz kontaktowy


Urządzenia w rozumieniu Ustawy z Dnia 20 Maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych DZ.U.NR.107 Poz. 679 A z późniejszymi zmianami nie są urządzeniami medycznymi. Urządzenia te są urządzeniami analityczno-pomiarowymi i mogą być używane na odpowiedzialność obsługującego. Dystrybutorzy i producenci nie ponoszą odpowiedzialności za efektywność terapii. Test urządzeniem nie zastępuje badania lekarskiego.